Sahypamyza hoş geldiňiz.

Senagat habarlary

 • Satin mata, sateen hem diýilýär.

  Satin we dokma atlazlara bölünip bilýän atlasyň köp görnüşi bar; Dokuma siklleriniň sanyna görä, ony bäş atlas, ýedi atlas we sekiz atlasa bölmek hem mümkin; Quakkardyň pikiriçe ýa-da ýok, ony adaty atlas we damask diýip bölmek mümkin. Düz Satin adatça ha ...
  Koprak oka
 • Illassyk, uky guralydyr.

  Illassyk, uky guralydyr. Köplenç ýassyk, adamlar uky rahatlygy üçin ulanýan doldurgyçdyr öýdülýär. Häzirki zaman lukmançylyk gözleglerinden, adam oňurgasy, öň tarapdan göni çyzyk, ýöne gapdal görnüşi dört fiziologiki egri egri. Adaty fiziology goramak üçin ...
  Koprak oka
 • sns02
 • sns05
 • sns04
 • sns03