Sahypamyza hoş geldiňiz.

Bulgur ak 100% poliester zyňmak, ýassyk ýassygy 45 sm x 45 sm

Material Zygyr
Ölçegi 40 * 40 sm, 45 * 45 sm
stil inedördül
Arza Eddingorgan-düşek, bezeg, beden, myhmanhana, syýahat
Aýratynlyk Reňkli, ýyly we ýumşak, syýahat üçin amatly we götermek aňsat

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Owassyk ýassygynyň ölçegi (dýuým / sm)

Iki gezek 21''x30 '' 50cmx76cm
Ekiz 21''x30 '' 50cmx76cm
Doly 21''x30 '' 50cmx76cm
Leeke 21''x30 '' 50cmx76cm
Şa aýal 21''x30 '' 50cmx76cm
King 24''x39 '' 60cmx100xm
Super King 24''x39 '' 60cmx100xm
2020-6-110150
2020-6-110353
2020-6-110152

Jikme-jik giriş

2020-6-110151

1. Oturgyç, diwan, düşek, awtoulag, oturgyç, penjire oturgyjy, söýgüli otag, myhman otagy, ýatylýan otag, pol, oturgyç, ofis, kafe meýdançasy üçin amatly.

2. Gizlin fermuar ýapylmagy, has gowy görünýän we ýassyk ýassygyňyzy doldurmak has aňsat.

2020-6-110357
2020-6-110356

3.100% çydamly pagta matasy, Size we maşgalaňyza deri.

Gaplamak

pack (2)
pack (1)
pack (4)
pack (3)

Inguwmak boýunça görkezmeler

sa

Hyzmatymyz

Müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyklary we gaplamalary üpjün edip bileris.

Dizaýnlarymyzy saýlap bilersiňiz, dizaýnlaryňyzy bize göni iberip bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen logotip we bellik kabul edilýär, olary bize iberip bilersiňiz.

Has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň, her jikme-jiklikde elimizden gelenini ederis.

team (2)
team (1)
team (3)

Sorag-jogap

Illassyk ýassygy satyn almak

Ilki bilen serediň: reňk tapawudynyň bardygyny, ýorganlaryň, ýassyk örtüginiň nagşynyň açyk, birmeňzeş reňkdigine ýa-da ýokdugyna göz aýlaň.

Ikinjiden, degiň: göreniňizden soň, eliňiz bilen ýassyk örtügini duýup bilersiňiz, dokumasynyň gowydygyny ýa-da ýassyk örtüginiň inçe galyňlygyna laýykdygyny duýup bilersiňiz.

Üçünjiden, ys: bu gaty möhümdir, ýassyk örtüginiň ysy ýok bolsa, formaldegid, winil hlorid we beýleki üýtgäp durýan maddalaryň bolmagy gaty ähtimal.

Dört, sürtüň: ýassyk örtüginiň kiçijik nusgasyny kesip, dekolizasiýa hadysasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmek üçin ýassyk örtügini çygly mata bilen süpürip bilersiňiz.

Önümiň reňkini nädip saýlamaly

Diwanyň açyk äheňi açyk gülgüne, gülgüne ýaşyl we beýleki ajaýyp gül matalaryny saýlamak üçin laýykdyr; goýy reňkli mebel üçin goýy ýaşyl, goýy gök we beýleki reňkler has ýokarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns02
    • sns05
    • sns04
    • sns03