Sahypamyza hoş geldiňiz.

200TC poli pagta çuňňur enjamlaşdyrylan suw geçirmeýän düşekli düşek goragçysy, myhmanhananyň öýi üçin zipli düşek goragçysy

Suw geçirmeýän düşek goragçysynyň işine ünsi jemleýäris. Bu seriýa dürli görnüşlerde we spesifikasiýalarda bar. Suw geçirmeýän düşek örtügimiz, matasy ýumşak we amatly, gowy öndürilen we çydamly önüm. Dizaýnda moda we romandyr. Düşek goragçysy, howa gatlagy düşek goragçysy, yzygiderli düşek goragçysy bar. Huierjia, müşderiler üçin ýakyn we ýerlikli hyzmatlary tüýs ýürekden hödürleýär.

Ölçegi Ekiz / Doly / Şa aýal / Patyşa
Mata sanlary 40
Boý: 9-dan 14 inç
ýokarky material 50% pagta 50% poliester ak düzlük
Sapaklaryň sany: 200TC
yzky material 30gsm TPU örtük bilen dokalan däl
Birligiň agramy 0.6-1kg / pc
Otag otagy Hammam
Nusga Düz boýag
Tehnika dokalan
Suw geçirmeýän material TPU örtügi
Washuwuň Maşyn ýuwmak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

ABŞ SIZE

Krowatyň ululygy Gurnalan sahypa Tekiz sahypa Örtük örtügi Illassyk ýassygy
Ekiz 39''x76''x14 '' 66''x96 '' 68''x90 '' 20'x30 ''
99x193x35cm 168x244 sm 173x229 sm 51x76 sm
Doly 54''x76''x14 '' 81''x96 '' 76''x90 '' 20'x30 ''
137x193x35cm 206x244 sm 193x229 sm 51x76 sm
Şa aýal 60''x80''x14 '' 91''x102 '' 90''x90 '' 20''x34 ''
152x203x35cm 231x259 sm 229x229 sm 51x86 sm
King 76''x80''x14 '' 102''x108 '' 104''x90 '' 20'x40 ''
193x203x35cm 259x274 sm 264x229 sm 51x102 sm
tc (1)
200TC Poly Cotton Deep Fitted Waterproof Quilted mattress protector Zipped Mattress Protector For Hotel Home (1)
200TC Poly Cotton Deep Fitted Waterproof Quilted mattress protector Zipped Mattress Protector For Hotel Home (6)

Jikme-jik giriş

200TC Poly Cotton Deep Fitted Waterproof Quilted mattress protector Zipped Mattress Protector For Hotel Home (3)

OEKO-TEX Standard100 kepillendirilen (Premium pagta terri, pagta, poliester, bambuk süýümi)

100% suw geçirmeýän tozan çybyklaryndan, suwuklyklardan, peşewden, ylhamdan we allergenlerden goraýar; Düşegiňizi hemişelik hapalaýan suwuklygyň öňüni almak

tc (2)
200TC Poly Cotton Deep Fitted Waterproof Quilted mattress protector Zipped Mattress Protector For Hotel Home (1)

Ajaýyp Crafled Mttress Goragçylary

Müşderilere diňe kwalifikasiýaly goragçylar gowşurylýar

200TC Poly Cotton Deep Fitted Waterproof Quilted mattress protector Zipped Mattress Protector For Hotel Home (2)
2

Gaplamak

packing (4)
packing (1)
packing (2)
packing (3)

Inguwmak boýunça görkezmeler

sa

Hyzmatymyz

Müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyklary we gaplamalary üpjün edip bileris.

Dizaýnlarymyzy saýlap bilersiňiz, dizaýnlaryňyzy bize göni iberip bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen logotip we bellik kabul edilýär, olary bize iberip bilersiňiz.

Has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň, her jikme-jiklikde elimizden gelenini ederis.

team (2)
team (1)
team (3)

Sorag-jogap

Döş goragçylary adatça 3 stil

(1) gabat gelýän stil (aňsat we aňsat)

(2) Fermuar stili (doly gorag üçin ähli düşegi gurşap alyň)

(3) Kwilted stil (has rahatlyk goşmak üçin ortasyny doldurmak bilen)

haýsy stiliň gerekdigini mähir bilen maslahat bermegiňizi haýyş edýäris

Saýlamak üçin köp dürli materiallarymyz bar

1. Terri pagta (80% pagta 20% poliester)

2. bambuk terri (70% bambuk 30% poliester)

3. 100% poliester formasy ýa-da mikrofiber ýa-da 100% poliester quakkard

4. bambuk quakkard (40% bambuk 60% poliester)

5. Tencel

6. Winil PVC

7 .... elýeterli beýleki materiallar

bir material saýlaň ýa-da size maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Esasy aýratynlygy:

Tegelek trikota poly poliester, oňa "atlas ýaly" duýgy berýär we gaty tekiz we salkyn degýär.

- Entegem düşekde ýalňyş önümi isleýän gyzgyn uklaýanlar üçin ajaýyp.

- Iň oňat düşek näsazlygyndan goraýan düşek örtükleri - Döwülen dişleme matasy.

- Dem alýan uret päsgelçiligi tozan çybyklaryndan we allergenlerden we düşek buglaryndan gaty täsirli goragdyr.

- ourhli gapaklarymyz ýyrtylmagynyň we näsazlyklaryň öňüni almak üçin Mite Tight tikişi bilen

- Uret membranasy 100% suw geçirmeýär, bu düşegiň çyglylygy we näsazlygy üçin goşmaça artykmaçlykdyr

- Lateks mugt

- Maşyn ýuwmak

Müşderiniň nyşanyna esaslanýan bellikleriň we paketleriň mugt dizaýn hyzmatyny hödürleýäris we aýratyn dizaýn edilen paketler müşderimiziň markalarynyň bahasyny artdyrmak we satuwy artdyrmak üçin peýdaly bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns03