Sahypamyza hoş geldiňiz.

100% pagta emdirýän çaga Muslin egin eşikleri 47 x 47 dýuým

Material 100% pagta / 70% pagta + 30% bambuk / 100% organiki pagta
Galyňlyk 2/4/8/12 dürli möwsüme duşup bilerdi
Ölçegi 47 * 47 ″ ýa-da özleşdirilen
Dizaýn seriýasy Miwe / haýwan / şekil / geometriýa / häsiýet / ulag we ş.m.
Agram 80-200g / sany

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

100 Cotton Nursing Baby Muslin Swaddle Blankets 47 x 47 Inches (8)
100 Cotton Nursing Baby Muslin Swaddle Blankets 47 x 47 Inches (9)
100 Cotton Nursing Baby Muslin Swaddle Blankets 47 x 47 Inches (2)

Jikme-jik giriş

100 Cotton Nursing Baby Muslin Swaddle Blankets 47 x 47 Inches (3)

Babyumşak çaga eşikli ýorgan,

Amatly, dem alýan,

Deri üçin amatly

Arassa tikiş, berk we çydamly

100 Cotton Nursing Baby Muslin Swaddle Blankets 47 x 47 Inches (4)
Baby Blankets C Soft Organic Cotton Baby Blanket Muslin Swaddle Wrap Feeding Burp Cloth Towel Scarf Baby Stuff (8)

Bambuk pagta mata

Pagta mata

100 Cotton Nursing Baby Muslin Swaddle Blankets 47 x 47 Inches (6)

Gaplamak

image7
image8
image9
image15

Inguwmak boýunça görkezmeler

sa

Hyzmatymyz

Müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyklary we gaplamalary üpjün edip bileris.

Dizaýnlarymyzy saýlap bilersiňiz, dizaýnlaryňyzy bize göni iberip bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen logotip we bellik kabul edilýär, olary bize iberip bilersiňiz.

Has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň, her jikme-jiklikde elimizden gelenini ederis.

team (2)
team (1)
team (3)

Sorag-jogap

Çaga her gün hammamdan soň deridäki artykmaç çyglylygy guratmak üçin çaga hammam polotensasyny ulanmaly bolýar, şonuň üçin hammam polotensasyny her gün ulanmaly bolýar, ýöne wagtyň geçmegi bilen hammam polotensasyny köpeltmek aňsat. Doka bilen ýasalan hammam polotensalary beýleki materiallar bilen deňeşdirilende has gurak we inçe bolup, bäbekleri köpeltmek aňsat däl, bu hakykatdanam bäbekler we çagalar üçin peýdalydyr.

Uzak wagtlap çaga doka wannasynyň polotensalary doka ýasalan hammam polotensalarynyň diňe pagta hammam polotensalarynyň däl-de, el degirmek üçin ýumşakdygyny görer. Umumy hammam polotensasy, esasanam çaga hammam polotensasy birneme agyr bolar, çagasy bolan ene öýden köplenç sumkalary we ownuk-uşak ownuk zatlary alyp gidýär, eger polotensiýa gowy bolsa, hakykatdanam amatsyz. Şeýlelik bilen, doka ýasalan polotensany saýlasaňyz, ähli eneleriň agramyny ep-esli azaldyp bilersiňiz. Gauze ýeňil we guratmak aňsat, çaga doka polotensasy ýaly adamlary özüne çekmegiň möhüm sebäbi. Dokalardan ýasalan çaga doka polotensalary bazarda diňe bir arzan bahasy bilen däl, eýsem hili bilenem meşhur bolup, çagalary bolan maşgalalar üçin iň gowy saýlama bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns02
    • sns05
    • sns04
    • sns03