Sahypamyza hoş geldiňiz.

100% pagta flanel massa table stoly toplumlary

Material 100% pagta flanel
Agram ediň 150gsm-200gsm
Ölçegi ekiz ululygy / ýekeje ululygy / islegiňiz boýunça
Nusga Düz boýaldy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

1
2
5
6

Gaplamak

1
2
3
4

Inguwmak boýunça görkezmeler

sa

Hyzmatymyz

Müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyklary we gaplamalary üpjün edip bileris.

Dizaýnlarymyzy saýlap bilersiňiz, dizaýnlaryňyzy bize göni iberip bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen logotip we bellik kabul edilýär, olary bize iberip bilersiňiz.

Has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň, her jikme-jiklikde elimizden gelenini ederis.

team (2)
team (1)
team (3)

Sorag-jogap

Esasy aýratynlyklary:

 • Öňünden gysgaldyň!
 • Doldurma!
 • Güýçlendirilen tikişler! 4 / Maşyn ýuwulýan we aňsat ideg üçin guradyjy!
 • Gurnalan list 32-e çenli massa Table tablisalaryna laýyk gelýär. W x 72 ini. L x 3 ini köpük (81 sm. 182 sm. 7,6 sm)!
 • Tekiz list 56 inç. W x 91 in. L (142 sm. W x 231 sm)!

Stoluňyzy goraýan wagtyňyz müşderileri ýyly we amatly saklaň!

Bu sahypalar, professional massa or ýa-da bejeriş tablisasy üçin ýörite ululykda! Softumşak, 100% pagta flanel listlerimiz gaty gowy duýulýar, sebäbi olar goşa çotgaly prosesi başdan geçirýärler. Bu, rahatlyk we çydamlylyk standartlarymyza laýyk gelýän baý, goşmaça kaşaň duýgyny üpjün edýär. Her list öňünden gysylan pagta flanelinden ýasalýar. Olar ýumşak, amatly we gaýtalanýan ýuwulmalara garşy durmak üçin ineredener. Toplumda ýerleşdirilen list, tekiz list we ähliumumy ölçegli ýassyk ýassygy bar. Sahy ölçegli tekiz kagyz, müşderiniň şahsy durmuşy üçin köp maglumatlary hödürleýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns03